BL  OF   THE  DEAD

 

BL-of-the-dead

 -Tên khác: BL・オブ・ザ・デッド; B’s-LOVEYアンソロジー BL・オブ・ザ・デッド

 

-Thể loại: Horror;  Tragedy;  Yaoi        

 

-Tác giả: Nhiều tác giả

 

-Nội dung:

-Những câu chuyện tình trong kỷ nguyên xác sống.