000000Bin-August001in-August002in-August003
in-August004in-August006in-August007in-August008in-August009in-August010in-August011in-August012
in-August013in-August014in-August015in-August016in-August017in-August018in-August019in-August020in-August021in-August022in-August023in-August024in-August025
in-August026in-August027in-August028in-August029in-August030in-August031in-August032in-August033in-August034in-August035in-August036in-August037in-August038in-August039

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    dauschild (Friday, 16 June 2017 10:54)

    Mình theo trường phái thích ăn thịt, bình thường thấy SA là bỏ qua luôn ấy :)) May mà không bỏ qua truyện này. Phải nói là mình thích cách tác giả để các nhân vật yêu nhau lắm ấy. Tất cả mọi chuyện cứ dịu dàng như nước. Nội dung không có gì mới nhưng vẫn làm mình ưng ghê gớm!
    Cảm ơn các cậu nhiều nha <3